Syrinks i Semovitus duet niekoniecznie klasyczny

 

SYRINKS czyli Daria Noryńska

Daria Noryńska (Syrinks) – fletnistka i malarka. Urodziła się 12 lipca 1987 roku w Ozimku.

EDUKACJA. Ukończyła ognisko muzyczne na akordeonie. Od najmłodszych lat fascynowała się fletnią Pana. Swoją pierwszą nai (rumuńska nazwa fletni) posiada od 2004 roku.

Od 2018 roku pobiera regularne lekcje w Czechach u cenionej mistrzyni Liselotte Rokyty oraz lekcje u takich mistrzów jak: Vasile Raducu, Madalin Luca, Dumitru Harea. Uczestniczy wielokrotnie w festiwalu „Bozska fletna” w Czechach, gdzie słucha mistrzowskich koncertów i pobiera lekcje.

Od 2021 roku rozpoczęła regularne lekcje u Iona Malcoci z Mołdawii. Uczęszcza do prywatnej szkoły muzycznej „Preludium” w Opolu.

NAGRODY. W 2019 roku zdobyła nagrodę główną oraz dyplom ukończenia mistrzowskiego kursu „Panflute Masterclass by Zamfir’s Students” w Sibiu (Rumunia), prowadzonego przez najlepszych uczniów G. Zamfira (tj. Radu Nechifor, Flavius Tinica, Gheorghe Rizea, Ruxandra Pitulice, Liselotte Rokyta).

W 2022 roku otrzymuje dyplom na mistrzowskim kursie w Sibiu (Rumunia). W tym samym roku zdobywa III miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Wczesnośredniowiecznej w Mrozach.

DZIAŁALNOŚĆ. Daria Noryńska koncertuje od wielu lat. Obszary jej działalności muzycznej obejmują tradycyjną muzykę ludową Karpat, folk, pop, jazz, improwizację jazzową oraz standardy. Prowadzi też działalność pedagogiczną aktywnie promując swój instrument.

Od 2020 roku koncertuje wraz z Orkiestrą Politechniki Opolskiej, a od 2021 roku z el12 Opole Politechnic Band – Generacja 2.0, której jest współzałożycielką.

W 2022 roku wydaje swój podręcznik nauki gry na rumuńskiej fletni Pana.

więcej o artystce na jej stronie: www.syrinks.pl